title
homenewsshowallinfoscasister

本校名譽博士Dr. Baterdene Badmaanyambuu返校參加本校30週年校慶

│發表單位:秘書室 │發表日期:2018-01-05
本校名譽博士Dr. Baterdene Badmaanyambuu與本校高校長合照
大合照

本校名譽博士,也是蒙古前國防部長、現任國會議員Dr. Baterdene Badmaanyambuu受邀參加本校30週年校慶活動。本校非常高興Dr. Baterdene Badmaanyambuu多年之後再度返校,除了與校內師長們敘舊之外,Dr. Baterdene Badmaanyambuu也明顯感受到本校這幾年來各方面卓越的表現與持續的進步。