title
homenewsshowallinfoscasister

108全大運》賀!射箭隊戰績5金5銀

│發表單位:秘書室 │發表日期:2019-08-31

國立體育大學射箭隊總共奪得5金5銀

賀!公開女生組 複合弓團體  金牌
賀!公開男生組 複合弓團體  銀牌
賀!公開女生組 複合弓個人  林明靜金牌
賀!公開女生組 複合弓個人  陳怡瑄銀牌
賀!公開男生組 複合弓個人  陳界綸金牌
賀!公開混和組 複合弓混雙  陳界綸、陳怡瑄金牌
賀!公開混合組 反曲弓 混雙 鄧宇成、高佳萍金牌
賀!公開女生組 反曲弓個人 林芝渝銀牌
賀!公開男生組 反曲弓團體 銀牌
賀!公開女生組 反曲弓團體 銀牌