title
homenewsshowallinfoscasister

賀跆拳道隊參加109年第17屆全國總統盃跆拳道錦標賽榮獲5金4銀2銅 佳績

│發表單位:秘書室 │發表日期:2021-01-05
黃昱翔(技擊三)男子58公斤級金牌
羅嘉翎(技擊一)女子57公斤級金牌

比賽名稱:109年第17屆全國總統盃跆拳道錦標賽
比賽時間:109/10/22-25
比賽地點:輔英科技大學

黃昱翔 男子58公斤級 金牌
劉進崧 男子74公斤級 金牌
羅嘉翎 女子57公斤級 金牌
葉品宏 男子87公斤級 金牌
林婕妤 女子67公斤級 金牌

顏浩瑋 男子54公斤級 銀牌
邱品瑄 男子68公斤級 銀牌
莊昕璇 女子62公斤級 銀牌
陳均瑋 男子80公斤級 銀牌

許竣閎 男子58公斤級 銅牌
巫冠潔 女子49公斤級 銅牌

宋傢茵 女子46公斤級 第五名
顏怡君 女子49公斤級 第五名
林庭如 女子62公斤級 第五名
廖閎銘 男子80公斤級 第五名
江孟臻 女子73公斤級 第五名

成績總計:五金四銀二銅